top of page

Sun, Mar 13

|

Teatr Ochoty

Embodied Voice Practices: Foundations and Beyond 2022 Warszawa

Praktyka pozwalająca odkryć nowe możliwości pieśni, tekstu, improwizacji wokalnej i komunikacji.

Registration is closed
See other events
Embodied Voice Practices: Foundations and Beyond 2022 Warszawa
Embodied Voice Practices: Foundations and Beyond 2022 Warszawa

Time & Location

Mar 13, 2022, 11:00 AM – 4:00 PM

Teatr Ochoty, Mikołaja Reja 9, 02-053 Warszawa, Poland

About the Event

Embodied Voice Practices: Foundations and Beyond (English scroll down)

Praktyki Ucieleśnionego Głosu – autorskie warsztaty Julianny Bloodgood

11 marca, 16.00-21.30 12 marca, 17.00-22.30 13 marca, 11.00- 16.00 Teatr Ochoty, Warszawa, Polska Mikołaja Reja 9, 02-053 Warszawa 750zł (165€)

Język: angielski

Zapisy: Paulina Krupa e-mail: krupapaulina.pk@gmail.com

Ciało, oddech, emocje, potencjał.

Trzydniowe fascynujące zgłębianie i poznawanie głosu, doświadczanie go poprzez ciało, w relacji z partnerem oraz z otaczającą przestrzenią. Podczas warsztatów skupimy się na fundamentalnych zasadach i technikach Ucieleśnionego Głosu, by doprowadzić do pełnej świadomości, przebudzenia i aktywacji naszego autentycznego głosu. Skupimy się na zrozumieniu i praktyce oddechu, a także na pracy z uwalnianiem - praktyce poświęconej uwalnianiu dźwięków i emocji poprzez doznania fizyczne. Poprzez ruch i oddech obudzimy wibracje dźwiękowe w ciele – rezonujące w kościach i tkankach – pozwoli nam to instynktownie zrozumieć głos i pochodzenie dźwięku. Następnie skupimy się na bardziej zaawansowanym i kreatywnym odkrywaniu głosu - rezonatorach, rozszerzonych technikach wokalnych z praktycznymi przykładami muzycznymi, a także eksploracji tekstu, śpiewu oraz improwizacji wokalnej. Ta praktyka pozwala odkryć nowe możliwości pieśni, tekstu, improwizacji wokalnej i całej komunikacji.

Julianna Bloodgood jest multidyscyplinarną twórczynią teatralną, wokalistką i performerką. Jej praca obejmuje antropologiczne badania performatywne. Wiele podróżuje w poszukiwaniu różnych kulturowych perspektyw ciała, głosu i rytuału performansu. Jej badania nad ciałem i głosem doprowadziły do dogłębnego i ciągłego rozwoju tego połączenia, które nazywa Praktykami Ucieleśnionego Głosu. Julianna szczególnie interesuje się i prowadzi badania nad wokalną praktyką lamentowania, nadawania kształtu i głosu naszemu bólowi, który stał się punktem odniesienia we wszystkich jej pracach. Występuje, uczy, komponuje i prowadzi badania na całym świecie. W latach 2009 - 2018 współpracowała z wielokrotnie nagradzanym i cenionym przez krytyków polskim zespołem teatralnym Teatr Pieśń Kozła, stając się jego główną wykonawczynią. Jest artystką rezydentką w nowojorskim Theatre MITU, słowackiej firmie Honey and Dust oraz irlandzkiej firmie Bru. Jest współzałożycielką The Great Globe Foundation, organizacji non-profit, która wykorzystuje siłę kreatywności, aby inspirować i wzmacniać indywidualny głos oraz pomagać budować mosty między ludźmi i społecznościami. https://www.juliannabloodgood.com

Embodied Voice Practices: Foundations and Beyond led and developed by Julianna Bloodgood.

March 11, 16.00- 21.30 March 12, 17.00- 22:30 March 13, 11.00- 16.00 Teatr Ochoty, Warsaw, Poland 750PLN (165€)

Register with Paulina Krupa krupapaulina.pk@gmail.com

Full body, full breath, full emotion, full potential.

A three day immersive exploration of voice as experienced through the body, in relationship to partner and the space around us.

This workshop will focus on foundational principles which utilise somatic practices and Embodied Voice techniques to bring about the awareness, awakening and activation of our authentic voice. This work is focused around breath understanding and practice, as well as Release Work, a practice dedicated to the release of sound and emotions through physical sensations. Through a flow of movement and breath we will awaken sound vibrations within the body -resonating the bones and tissues- creating a visceral understanding of the voice and the origins of sound. We will then focus on more advanced and creative explorations of the voice including resonators, extended vocal techniques with practical musical examples, exploration of text and song as well as vocal improvisation.

This practice enlivens new possibilities for song, text, vocal improvisation and all of communication.

Julianna Bloodgood, is a multidisciplinary theatre maker, vocalist and performer. Her work includes anthropological performance research and she has traveled extensively in search of different cultural perspectives on the body, voice and the ritual of performance. Her research with the body and voice has led to an in-depth and ongoing development of this connection which she calls Embodied Voice Practices. Julianna has a particular interest and research in the vocal practice of lamentation, giving shape and voice to our pain, which has become a through line in all of her work. She performs, teaches, composes and researches globally. From 2009 - 2018 she worked with award winning and critically acclaimed Polish theatre company Song of the Goat Theatre (Teatr Pieśń Kozła) becoming a principal performer. She is a resident artist with New York based Theater MITU, Slovakian company Honey and Dust and Irish company Bru. She is the co-founder of The Great Globe Foundation, a non-profit organisation which utilises the power of creativity to inspire and empower the individual voice and to help build bridges between people and communities. https://www.juliannabloodgood.com

Share This Event

bottom of page